NATI – Y OBRAZ –Y
Výstava obrazů Natálie Roučkové


Vernisáž proběhne 12. 4. 2018 od 17.30 hodin.

Výstava potrvá do 10. 6. 2018.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

M & K GALERIE
tisková zpráva k výstavě Natálie Roučkové

 

NATI – Y  OBRAZ –Y

 

12. 4.  ̶  10. 6. 2018

 

Naše galerie si vybrala pro letošní jarní autorskou výstavu mladou umělkyni Natálii Roučkovou / narozena v roce 1984 v Praze /, se kterou již mnoho let spolupracujeme. Autorka studovala na UMPRUM v Praze v letech 2005 až 2011, nejprve u prof. Mariána Karla, následně v atelieru malby u prof. Stanislava Diviše a studia zakončila u prof. Jiřího Černického v atelieru
nových medií.

 

Výtvarné umění jí ovšem ovlivňovalo již od dětství, protože vyrůstala v rodině umělců  ̶  její matka je módní návrhářka Daniela Flejšarová, otec malíř Pavel Roučka a bratr sochař Jakub Flejšar.

Natálie odmalička žije život propojený láskou k umění a ke zvířatům. Dominantním zájmem se jí stala láska ke koním, která postupně v jezdectví vedla i k závodní činnosti v parkuru. V této náročné disciplíně získala ve svých kategoriích od roku 2003 do roku 2014 několikrát mistrovský titul České republiky.

 

A právě kůň  ̶  tato ušlechtilá živá bytost   ̶  se stala pro Natálii hlavním tématem a modelem na jejích obrazech. Její dokonalá znalost tohoto zvířete získaná dlouholetým, každodenním kontaktem s ním je na jejích obrazech tím podstatným a mimořádně nosným prvkem. Ten je pak podpořený dynamickou malbou ve velkých plochách a barevně sytých tónech mnohdy razantně vystupujících ze základního, striktně bílého podkladu. Dokonalá znalost koně stačí autorce k použití pouze fragmentu postavy, ať jsou to nohy, hlava nebo jiná část těla. A přesto, že na obraze jde mnohdy jen o fragment nebo zkratku, síla vyjádření jako celku je dokonalá. Fascinující je také s jakou jistotou a dynamikou se autorka zhostí velkého formátu těchto obrazů. Mnohdy jde o portrét koně v takřka životní velikosti, což dojem z díla ještě umocňuje.

I když jejím dominantním motivem je kůň, objevují se v její tvorbě i motivy, které vycházejí ze současného dění a světa kolem ní, na který autorka velice citlivě reaguje výtvarným projevem.

 

S prezentací své tvorby začala Natálie Roučková již v 18 letech na společných výstavách a posléze již samostatnými výstavami v ČR, ale i v zahraničí.

Její obrazy se staly součástí sbírek význačných sběratelů umění v několika zemích Evropy.

Dokladem jejího bytostného a dlouhodobého zapálení pro malířskou tvorbu je i nový katalog, který má na této výstavě premiéru. Kompletní prezentace vytvořeného díla v katalogu této mladé autorky nás utvrzuje v jejím výtvarném potenciálu, který slibuje do budoucnosti další vývoj její malířské tvorby.

 

 

M. Kumbárová, majitelka galerie

 

Vernisáž je přístupná volně pro veřejnost, galerie otevřena pondělí a úterý
od 15 hodin do 17 hodin. Jiný termín návštěvy výstavy je možný kdykoliv po předběžné telefonické domluvě.

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.