VYHLÍDKY
malba a grafika /
Mirek Kaufman, Oldřich Kulhánek,
Pavel Roučka, Irena Wagnerová


Vernisáž proběhne ve čtvrtek 27. 5. v 17.30 hodin. 

/Prosíme o dodržování protiepidemiologických opatření./

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.