Napětí

Tomáš Hřivnáč
2007
grafika / hlubotisk
70x100 cm
Volné 13700 Kč

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.