Průhledy

Naděžda Synecká
2000
grafika / lept, komb. tech
70x90 cm
Volné 10800 Kč

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.