Three kisses

Jiří Slíva
2016
grafika / litografie
38x45cm
Volné 4900 Kč

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.