Alena Kučerová


Grafička

Narozena 1935, Praha.

 

1950–1954 studia na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Beneše. V letech 1955–1959 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové grafiku, u profesora Strnadela. Členka skupiny UB 12, Trasa.

Tématem jejích děl je lidská figura a krajina. Kovové matrice do kterých perforuje námět se spolu s otisknutým grafickým listem stávájí součástí prezentovaného díla autorky.

Za své dílo byla mnohokrát oceněna hlavně v zahraničí. Její dílo je zastoupeno ve státních i privátních sbírkách po celém světě.

 Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.