Josef Kos


Akademický malíř, grafik

Narozen 26. 7. 1931 v Košeticích u Pelhřimova, zemřel 1. května 2016 v Jihlavě.Studoval koncem čtyřicátých let na Vyšší uměleckoprůmyslové škole a po absolvování pokračoval v letech 1952-1958 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Svolinského.Po té se vrátil na rodnou Vysočinu, kde měl dva ateliery. Věnoval se intenzivně krajinomalbě . Inspirací mu byla právě Vysočina. Část jeho tvorby se také zaměřovala na grafiku, kde používal techniku litografie.Byly to převážně pohledy na města kraje Vysočina.

Malířská a grafická díla Josefa Kose jsou ve sbírkách Oblastní galerii Vysočiny, v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a v Galerii výtvarného umění v Havlíčkové Brodě.

 

Bez předání písemného souhlasu autorů není možné díla dále kopírovat ani šířit elektronickou cestou.